Gerrit-Jan Hilderink
by Gerrit-Jan Hilderink

Voor iedereen die online verkoopt via een webshop, social media of een ander online verkoopplatform, dan gelden er vanaf 28 mei 2022 nieuwe regels.

Er zal een informatieplicht gaan gelden voor onder andere je reviews, prijzen, aanbiedingen en ‘gratis’ digitale diensten.

Hieronder de 6 veranderingen en hoe je, je hierop kan voorbereiden.

De regels veranderen voor online verkopen omdat er nieuwe Europese richtlijnen zijn om consumenten te beschermen. Deze nieuwe richtlijn valt ook in de smaak bij Thuiswinkel.org. “De regels uit de richtlijn passen bij de nieuwe, digitale ontwikkelingen en zorgen voor gelijke regels voor ondernemers op de Europese markt. Ze beschermen daarnaast de consument beter en versterken het vertrouwen van consumenten in online kopen” aldus Vincent Romviel van Thuiswinkel.org.

En hoe eerder je de regels alvast implementeert, hoe beter het is voor je concurrentiepositie. Want jouw klanten zijn de grote winnaars van deze nieuwe regelgeving en als jij dit alvast geregeld hebt, zullen jouw klanten dit alleen maar kunnen waarderen.

Webshop reviews

Is het voor jouw webshop belangrijk om reviews en beoordelingen te laten zien? Dan is het verplicht vanaf 28 mei 2022 erbij te vermelden:

  1. Hoe controleer je dat deze recensies daadwerkelijk van klanten zijn die dat artikel hebben gekocht en gebruikt? Dit kan je doen door bijvoorbeeld een controle op verdachte patronen. Denk aan veel recensies in korte tijd voor een bepaald product of dezelfde teksten bij producten.
  2. Of je alle positieve en negatieve reviews van producten verwerkt.
  3. Of er sprake is van sponsoring en of je voor je beoordelingen betaald.

Er mogen tevens op social media geen valse consumentenbeoordelingen weergegeven worden.

Consumenten gaan op beoordelingen en aanbevelingen af en met deze uitgebreidere informatieplicht kan een klant beter beoordelen of de reviews oprecht zijn en een beter afgewogen beslissing nemen om iets wel of niet te kopen.

Er zijn partijen waar je als ondernemer bij aangesloten kan zijn, zoals Kiyoh of Trustmaster. Dit soort partijen voldoen aan deze informatieplicht.

Gepersonaliseerd aanbod

Ken je dat, dat ineens die spijkerbroek waar je laatst naar hebt gekeken, constant in je social media voorbij komt? En ineens is hij afgeprijsd. Dit wordt een gepersonaliseerd aanbod genoemd. Maar naast recente zoekopdrachten kan dit ook komen door aankoopgeschiedenis, woonplaats of andere bij jou bekende kenmerken van de klant. Als online verkoper ben je straks verplicht om je klant hierover te informeren, voordat hij iets koopt. Dit doe je bijvoorbeeld met een pop-up of een mededeling op de betaalpagina. Klanten kunnen hierdoor besluiten om te controleren of het aanbod echt aantrekkelijk is op vergelijkbare aanbieders.

Kortingen
Van bedrag X voor bedrag Y, nu in de sale! We kennen ze wel, maar ook hiervoor zullen andere regels gaan gelden. Vanaf 28 mei 2022 mag je geen ‘willekeurige’ prijs meer nemen als uitgangspunt voor het geven van korting. Als je adverteert met van-voor-korting, moet je uitgaan van de laagste prijs die je tenminste 30 dagen voorafgaand aan de kortingsactie gebruikte voor dat artikel. Je mag wel korting laten zien ten opzichte van de prijs van je concurrent of de adviesprijs van een bepaald product.

“Gratis” online diensten

Bied jij ‘gratis’ digitale diensten aan, waarvoor consumenten hun persoonlijke gegevens moeten opgeven? Dan moet je straks meer informatie verstrekken over hoe lang klanten aan de digitale dienst vastzitten en hoe ze zich weer kunnen uitschrijven. Consumenten krijgen het recht om binnen 14 dagen zonder reden de gratis digitale dienst op te zeggen. Zeggen ze op? Dan moet je als aanbieder van een digitale dienst direct de verwerking van de klantgegevens stoppen en verwijderen.

Online marktplaatsen
Heb jij een eigen online marktplaats? Dan kan een klant een product of dienst afnemen van jou of van ondernemers of consumenten die hun producten of diensten op jouw marktplaats aanbieden. Om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen, moet je consumenten nog voordat zij iets kopen laten weten met wie zij rechtstreeks zaken doen. Daarnaast geef je aan of het een ondernemer of consument is en welke voorwaarden er bij de overeenkomst gelden. Zet deze gegevens goed zichtbaar op je betaalpagina. Verstoppen in bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, mag niet.

Naast de informatieplicht, heb je ook een onderzoeksplicht. Als online marktplaats moet je van tevoren informatie opvragen over de juridische status (ondernemer of particulier) van de verkoper en de voorwaarden van degenen die diensten of goederen verkopen via jouw platform. Als je anderen via jouw webshop producten of diensten aan laat bieden, ben je een online marktplaats en gelden bovenstaande regels ook.

Vergelijkingssites

Als jij online zoekfuncties aanbiedt, zoals een website waarmee je energieaanbieders, reizen, hotels of andere producten of diensten vergelijkt, krijg je ook te maken met een uitgebreidere informatieplicht. Je moet van tevoren aan klanten duidelijk maken welke elementen de uitkomst van een zoekopdracht bepalen. Je hoeft hierbij niet je algoritmes bekend te maken, maar je moet wel aangeven op basis waarvan een zoekuitslag tot stand komt. Bijvoorbeeld als bedrijven betalen voor een hoge plek in de zoekresultaten, dan moet je hier eerlijk over zijn. Deze informatie moet al zichtbaar zijn op de pagina waarop de zoekresultaten staan, ongeacht dus of een bezoeker iets bij je koopt.

Handhaving en sancties

Uiteraard zal er worden gehandhaafd. Houd je, je niet aan de nieuwe regels, dan zien de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en de AFM (Autoriteit Financiele Markten) dit als oneerlijke handelspraktijk. Zij zullen daarop handhaven. Hierbij zijn aard, omvang, ernst, duur en frequentie van de overtreding van belang. De ACM en AFM kunnen boetes opleggen of overtreders een termijn opgeven waarbinnen zij de onjuiste situatie moeten oplossen. De boetes kunnen oplopen tot 4% van de jaaromzet of tot een maximum van 2 miljoen euro. Als een overtreding vaker voorkomt, kan het percentage oplopen naar 10% van de jaaromzet.
De verwachting is dat de handhaving voor een groot deel zal plaatsvinden op basis van signalering door klanten.

Heb je hier nog vragen over, neem vooral contact met ons op.

Bron: Kamer van Koophandel

Geplaatst in categorie Nubix
Vorige
Alle berichten
Volgende

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Facebook Twitter Linkedin