Jeroen Luttikholt
by Jeroen Luttikholt

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze een CE-markering hebben. Met de CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten zijn getoetst aan alle toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen en dat ze voldoen aan de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieueisen die relevant zijn voor die producten.
De producten moeten een CE-markering hebben voordat ze in de EER in de handel worden gebracht.

Als jij industriële goederen verhandelt in de EU is het dus belangrijk dat je voldoet aan deze wetgeving.

Nubix kan je hiermee helpen!
De meeste industriële producten, zoals bijvoorbeeld een kozijn, worden getekend in een werkvoorbereidingssysteem (Klaes, Matrix, Jopps, Ramasoft). Daar staan dan alle technische gegevens in. Die gegevens worden gecategoriseerd in bepaalde klasses en daar komen dan automatisch de gegevens uit die verplicht op een CE-sticker moeten staan.
Op de CE-sticker komt dan ook automatisch een unieke QR-code te staan, die leidt naar de prestatieverklaring van dit specifieke product.

Je kunt dus met hulp van Nubix met een zeer geringe tijdsinspanning deze CE-stickers laten opmaken. Vervolgens kunnen ze geprint worden en op jouw product worden geplakt.

We hebben het nu al operationeel voor partijen die werken met Klaes. Maar ook voor andere koppelingen kunnen we dit gemakkelijk realiseren.

Wil je hier meer over weten, vraag het bij onze sales afdeling via verkoop@nubix.nl

Geplaatst in categorie Nubix
Vorige
Alle berichten
Volgende

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA